Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin

Tâm Ánh Dương cam kết không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web với bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ của công ty. Khi bạn đăng ký dịch vụ, Tâm Ánh Dương sẽ thu thập thông tin cá nhân sau:
 • Họ và tên
 • Tên công ty
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
Ngoài các thông tin cá nhân này, chúng tôi cũng thu thập thông tin về dịch vụ in ấn, bao gồm:
 • Yêu cầu in ấn cụ thể
 • Số lượng cần in
 • Thời gian giao nhận hàng
 • Địa chỉ giao nhận hàng
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và chỉ sử dụng nó để cung cấp dịch vụ cho bạn một cách tốt nhất có thể.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thường thì, chúng tôi lưu trữ file in trong khoảng 02 năm. Trong thời gian này, quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp lại file in một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Nghĩa vụ của Tâm Ánh Dương

Tại Tâm Ánh Dương, chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và cam kết rằng mọi thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ chỉ được sử dụng trong các trường hợp sau:
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách công bằng và hiệu quả.
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin.
Chúng tôi cam kết tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo mật hiện đại nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị một cách tốt nhất có thể.
G
ĐẦU