Chào mừng bạn đến với Tâm Ánh Dương! Trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng việc sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, thiết kế, biểu đồ, hình ảnh và tài liệu khác trên trang web này là tài sản của Tâm Ánh Dương và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Tâm Ánh Dương.

2. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ để mục đích cụ thể như mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

3. Sử dụng dịch vụ

Việc sử dụng dịch vụ của Tâm Ánh Dương có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cụ thể. Bạn đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ. Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc bất hợp pháp nào.

4. Thay đổi điều khoản

Tâm Ánh Dương có quyền cập nhật và thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật với các thay đổi này. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản mới. ***Lưu ý rằng điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh để phản ánh các yêu cầu cụ thể của Tâm Ánh Dương và pháp luật hiện hành.
G
ĐẦU